You are currently viewing Polski Fiat 125p – Rewolucjonista z Włoch

Polski Fiat 125p – Rewolucjonista z Włoch

Rozpoczęcie produkcji Polskiego Fiata 125p spowodowało największą rewolucję technologiczną po II Wojnie Światowej. Zakup licencji pociągnął za sobą rozwój wielu dziedzin przemysłu. Podzespoły z Fiata posłużyły do unowocześnienia wielu innych samochodów rodzimej produkcji.

Duży Fiat mimo, że jego konstrukcja opierała się w dużej mierze na starszych modelach 1300/1500. Był on ogromnym skokiem w nowoczesność, w porównaniu z Warszawą, która była już zdecydowanie przestarzała. Nowoczesne linie przejęte z włoskiego brata, sprawiły, że samochód miał wyróżniające się nadwozie. Jego stylistyka z mniejszymi lub większymi zmianami towarzyszyła nam do roku 1991.