You are currently viewing Wyzwanie podjęte: 500 tysięcy kilometrów Polonezem Caro

Wyzwanie podjęte: 500 tysięcy kilometrów Polonezem Caro

Polonez wraca na drogi a naszym celem jest aby cyfra 5 zagościła z przodu 6 cyfrowej liczby. Pamiętajcie Garty dają radę a ten Polonez da radę na pewno.

Zrzutka

Celem zbiórki jest sfinansowanie kosztów przejazdu Poloneza Caro na dystansie 30 tys. kilometrów. Tyle bowiem brakuje aby ten Polonez przejechał pół miliona kilometrów. Liczymy na wsze wsparcie.