You are currently viewing Polonez i Duży Fiat – Wyrywanie gratów z lasu 2022

Polonez i Duży Fiat – Wyrywanie gratów z lasu 2022

To nie była zwykła wyprawa po graty.. to było wyrywanie gratów z lasu… 

CUDOWNIE!

To pierwsze słowo Roberta jak zobaczył na miejscu po co pojechał...​