REGULAMIN ZWIEDZANIA

KLASYKI W FSO Wystawa Motoryzacji w Fabryce

Regulacje ogólne

Paragraf 1

Niniejszy regulamin jest wydany przez Organizatora wystawy: „KLASYKI W FSO – Wystawa Motoryzacji w Fabryce” w Warszawie.

Paragraf 2

 1. Podstawą wejścia na wystawę jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

UWAGA: Na miejscu nie będzie można kupić biletu!

  • Cena biletów jest jednakowa dla wszystkich bez względu na wiek i wynosi 40 zł./os.
  • Liczba miejsc ograniczona.
  • Dzieci w wieku 4 – 7 lat – WSTĘP BEZPŁATNY!
 1. Zwiedzanie trwa ok. 90 minut.

UWAGA!! Obostrzenia epidemiczne!!!

 1. Ze względu na obostrzenia związane z stanem epidemidemiczny koronawirusa COVID- 19, zwiedzanie obywać się może:
  • w grupach do maksymalnie 25 osób,
  • z zastosowaniem przez zwiedzających środków zapewniających zakrycie ust i nosa – należy również zachowywać dystans społeczny,
 2. Sprawdzanie biletów na wystawę dokonywane jest w Biurze Przepustek przy Bramy Głównej (Nr 1) Fabryki Samochodów Osobowych przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie (Brama Głowna znajduje się obok Budynku Zarządu FSO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wystawy, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających dostępne na stronie internetowej: www.fozpit.org
 4. Bilet wstępu jest ważny wyłącznie na określoną w jego treści datę i godzinę wejścia. Bilety wstępu nie podlegają zwrotom ani wymianie na inny termin lub godzinę.
 5. Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej.
 6. Pracownik wystawy może zażądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego.
 7. Pracownicy Wystawy mają prawo do wstrzymania wejścia na Wystawę, jeśli w danym czasie liczba widzów przekroczy maksymalną liczbę odwiedzających. W takiej sytuacji Zwiedzający może poczekać na możliwość wejścia na Wystawę.
 8. Bilet wstępu jest jednorazowy, po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Wystawy na podstawie tego samego biletu.
 9. Zwiedzający zobowiązany jest zachować bilet do momentu opuszczenia Wystawy.

Paragraf 3

 1. Zwiedzający wchodzący na teren wystawy oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
 2. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie wystawy, zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie wystawy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 3. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników służb ochrony wystawy, dozoru obiektu Fabryki Samochodów Osobowych oraz osób wyznaczonych przez Organizatora.
 4. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Wystawy.
 5. Dobrowolne wejście na teren Wystawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości.
 6. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody przez nich wyrządzone.
 7. Organizator Wystawy, ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wystawy i niedostosowanie się do zasad określonych niniejszym Regulaminem bądź poleceń porządkowych pracowników Wystawy.
 8. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas zwiedzania, pracownicy Wystawy mają prawo do wyprowadzenia lub ujęcia w celu przekazania Policji osób przeszkadzających pozostałym Zwiedzającym lub zagrażającym bezpieczeństwu osób lub mienia.
 9. Zwiedzający Wystawę przyjmuje do wiadomości, że eksponaty oraz wyposażenie Wystawy stanowią mienie znacznej wartości w rozumieniu art. 115 § 5 Kodeksu karnego, lub mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 § 6 Kodeksu karnego, wobec czego ich uszkodzenie, zniszczenie lub zabór wiążą się z odpowiedzialnością cywilną (odszkodowanie pieniężne) i zaostrzoną odpowiedzialnością karną sprawcy, przewidzianą za wyrządzenie znacznej szkody lub szkody w wielkich rozmiarach.

Regulacje porządkowe 

Paragraf 4

 1. Ze względów bezpieczeństwa i ograniczeń technicznych:
  • mogą wystąpić ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie wystawy i obszarze ekspozycji czasowych;
  • wystawa nie dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
  • niedostępna dla dzieci poniżej 4 roku życia.
 2. Plecaki, torby, walizki, parasole, kije do nordic walking oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 3. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.
 4. W celu wykorzystania materiałów zdjęciowych i wideo w celach komercyjnych lub do publikacji na stronach internetowych, blogach i fanpagach social media – wymaga zgody Organizatora. W celu uzyskania zgody, prosimy o kontakt z biurem organizatora za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce “Kontakt” na stronie internetowej wystawy www.fozpit.org.
 5. Organizator zastrzega się możliwość zakazu fotografowania eksponatów na wystawie lub ekspozycjach czasowych.

Paragraf 5

Na terenie budynków, w którym zorganizowana jest wystawa obowiązują następujące zakazy:

 1. Wnoszenia broni palnej.
 2. Wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów.
 3. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
 4. Noszenia w rękach okryć wierzchnich.
 5. Jedzenia i picia.
 6. Zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
 7. Prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych.
 8. Dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
 9. Siadania na meblach.
 10. Ślizgania się po posadzkach.
 11. Fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania.
 12. Fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.
 13. Palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

Teren Fabryki Samochodów Osobowych

Paragraf 6

Na terenie Fabryki Samochodów Osobowych:

 1. Obowiązuje ruch pieszy.
 2. Na teren obiektu nie można wprowadzać rowerów, hulajnóg, wózków i innych pojazdów jezdnych:
  • rowery należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach;
  • organizator wystawy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy;
 3. fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym; materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

Paragraf 7

Na terenie Fabryki Samochodów Osobowych obowiązują następujące zakazy:

 1. Zakłócania porządku m.in. hałaśliwego zachowania się, biegania, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
 2. Śmiecenia.

Zgody Organizatora wystawy wymaga:

 1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren Fabryki Samochodów Osobowych.
 2. Prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług).
 3. Organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych.
 4. Prezentowanie transparentów, symboli i emblematów.
 5. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty i wnętrza i Hali lakierni w celach komercyjnych.

Regulacje końcowe 

Paragraf 8

 1. Klasyki w FSO – Wystawa Motoryzacji w Fabryce w Warszawie – chroniona jest przez osoby wyznaczone przez Organizatora. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników oraz dyżurnych pracowników Wystawy również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Wejście na teren Wystawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zwiedzania.

Aktualizacja: 16 czerwca 2021r.